دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

 • متخصص اورولوژی از بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .
 • فوق تخصص اورولوژی از دانشگاه لندن ،انگلستان.
 • ثبت سیستم و روش تشخیص urodynamic .
 • سردبیر مسئول دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ویراستار مجله اورولوژی.
 • عضو هیئت علمی گروه ارولوژی در بخش اطفال بیمارستان مرکز طبی کودکان.
 • استاد اورولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران.
 • عضو انجمن پیوند اعضای ایرانیان.

دکتر سید حسین احمدی تفتی

 • متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی تراکس از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • فوق تخصص جراحی قلب و عروق از دانشگاه کمبریج لندن در انگلستان
 • دبیر علمی کنگره سراسری تازه های قلبی و عروق در سال های ۷۸ و ۸۰
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1362.
 • سرپرست دپارتمان جراحی قلب و عروق مرکز قلب تهران.
 • مسئول تیم پیوند ریه در وزارت بهداشت و درمان.
 • عضو انجمن جراحان قلب و جراحان تراکس ایران و عضو انجمن تحقیقات مرکز قلب تهران

دکتر حمید شیخی

 • رشته و مدرک تحصیلی: دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران
 • سمت های اجرایی: مشاور کارآفرینی و منتور شتابدهنده کسب وکار دیموند
 • سمت های آکادمیک: مدرس مدعو دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

دکتر امیر باجوری

 • پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • عضو دپارتمان طب ترمیم و سلول درمانی گروه پوست و گروه جراحی پلاستیک پژوهشگاه رویان
 • مدیر درمان کلینیک سلول درمانی رویان.

دکتر علی قمری

 • دکتری تخصصی علوم سلولی و مولکولی
 • عضو هیات مدیره شرکت اندام بافت یاخته ( ABY co. )
 • مدرس دانشگاه

دکتر محمد امیر امیر خانی

 • دکترای تخصصی پوست وسلولهای بنیادی
 • دبیر شورای راهبردی ستاد سلولهای بنیادی
 • عضوهیات علمی

دکترسروش شکرچیان

پزشک و پژوهشگر سلول درمانی و پزشکی بازساختی

دپارتمان پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان

موسس و مدیر عامل شرکت مپسا

حيطه فعاليت:

 •  توسعه مراکز سلول درمانی
 • تجاری سازی در پزشکی بازساختی
 • کسب و کارهای نوین و کارآفرینی
 • کارآزمایی های بالینی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی