مهندس معید دهقانپور

 • مهندس برق و الکترونیک
 • مدیر عامل شرکت فن آوران سپید جامگان

مهندس مسعود کرباسیان

 • مدیر عامل شرکت سل تک فارمد

سرکار خانم محب علیزاده

 • کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر احسان تقی آبادی

 • لیسانس علوم جانوری
 • فوق لیسانس تکوین علوم جانوری
 • دانشجوی دکترای پژوهش محور علوم سلولی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( مرکز تحقیقات پوست وسلول های بنیادی )
 • مدیرعامل شرکت رویین تن سل
 • عضو کارگروه پوست ستاد سلول های بنیادی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
 • مسول اجرایی کلین روم های مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دبیر علمی پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی (بنیان)
 • دبیر اجرایی پایگاه اطلاع رسانی طب بازساختی
 • مسول علمی گروه مو مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو گروه پوست ومو پژوهشکده سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان
 • عضو گروه ATMP پژوهشکده سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان

دکتر سعید نیری

 • دکتری کارآفرینی – سازمانی /دانشگاه تهران
 • مشاور توسعه کسب و کار

مهندس علیرضا جعفری

 • دانشجوی ورودی 86 مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
 • دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 • هم بنیان گذار استارتاپ نواک (1393 تا کنون)
 • منتور شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف و دیموند ( 1396 تا کنون)
 • سرپرست واحد مارکتینگ بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران (1392- 1393)
 • هم بنیان گذار و مشاور فنی وبگاه خانواده دانشگاه صنعتی شریف (1387-1395)

مهندس آرمان فاطمی

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف
 • موسس و مدیرعامل واکاویک، مشاور CRM شرکت علی‌بابا، مدیر سابق CRM شرکت اسنپ

مهندس حدیثه شریفی

 • دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
 • مدیر سرمایه‌گذاری شتابدهنده‌ی دانشگاه صنعتی شریف

مهندس مسعود حاج هادیان

 • کارشناسی کامپیوتر و نرم افزار از دانشگاه کاشان
 • کارشناسی ارشد شبکه کامپیوتری از دانشگاه علم و صنعت
 • دانشجوی کارشناسی ارشد هنر های تجسمی و تصویرسازی دانشگاه هنر تهران
 • مشاور برنامه ریز و سوپروایزر ستاک (شتاب دهنده دانشگاه شریف)
 • سرپرست آموزشی شتاب دهنده شریف( سالهای 96-95)
 • مدیر مارکتینگ شرکت پیناتو ارائه محصول چنکا (سال 96)
 • برنامه نویس شبکه استارتاپ هدهد. ( سال 94)