• تدوین پرونده محصولات سلولی مورد تایید سازمان غذا و دارو

  • تدوین پروتکل های درمانی محصولات سلولی

  • راهبری مراکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

  • برپایی کنگره، کارگاه، استارت آپ و سمپوزیوم های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

  • اطلاعات شما پیش ما محفوظ است

    مرکز مپسا از انتشار و اعلام اطلاعات و فعالیت های انجام شده برای شرکت ها خودداری می کند ( هدف ما رضایت شماست و دیگر هیچ )