ما که هستیم و چه می کنیم؟

-ما توسعه مراکز پزشکی بازساختی در بخش خصوصی و دولتی را از طریق مشاوره، برنامه ریزی و اجرای پروژه های تحقیقاتی و مستند سازی مطالعات پیش بالینی و بالینی، حمایت و پشتیبانی می کنیم.

-در این مسیر با استفاده از به روز ترین گایدلاینها جهت طراحی مطالعات پیش بالینی و کارآزمایی های بالینی با بالاترین کیفیت ممکن شما را تا بازاریابی محصول نهایی همراهی می کنیم.

 

خلاصه ای از مرکز مپسا

 

 خدمات ما:

  • مشاوره، طراحی و اجرای مطالعات آزمایشگاهی و پیش بالینی
  • مشاوره، طراحی و اجرای کارآزمایی های بالینی
  • مشاوره، طراحی و تجهیز آزمایشگاه های سلولی و مراکز درمانی
  • تهیه مدارک و مستندات شامل
    GxP (GLP, GMP, GCP، GDP), RFP, Protocol, CTD, CRF, Consent form, HTA reports, Monitoring, Audit, Inspection
  • ارائه خدمات مطابق با قوانین و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، EMA و FDA